homepageord. hodinykrálíkykde jsemznalec

ordinace


MUDr Alexander Štorek, psychiatr v Chocni

studia

Lékařská fakulta University Karlovy v Hradci Králové (1969 - 1975)

postgraduální studium

I. a II. atestace v oboru psychiatrie, kurzy čínské medicíny (akupunktura) a EAV

praxe

35 let psychiatrie - z toho 17 let na lůžkovém oddělení i v ambulanci, zbytek jen ambulance v režimu privátního zdravotnického zařízení

zaměření

spíše směrem k "velké" psychiatrii - psychózy, poruchy nálad (deprese, úzkosti, fobie), nutkavé poruchy (obsese), poruchy příjmu potravy, závislosti (hlavně na tabáku)

další činnost

soudní znalec v oboru zdravotnictví - psychiatrie, civilní i trestně právní kauzy, posudky pro určení ztížení společenského uplatnění pro pojišťovny

a fotograf i pejskař jen amatérský, ale vášnivý..

Psychiatrií se zabývám od r. 1976, svou soukromou praxi jako smluvní lékař pojišťoven provozuji od 1.1.1993. Předcházelo dlouhé období, strávené na psychiatrickém lůžkovém oddělení v Chocni, kde jsem začínal jako sekundární lékař v r. 1976, pokračoval jako ambulantní lékař a končil při zrušení tohoto detašovaného pracoviště jako zástupce primáře. Jako v celém našem oboru byl i v tomto zařízení stálý nedostatek lékařů, proto musel dělat každý vše, tedy od počátku jsem musel zajišťoval péči o hospitalizované i ambulantní ve spádové oblasti. 

V Chocni jsem prožil dnes již většinu svého života, více než 37 let.. Mám ji rád a zůstávám tomuto městu věrný. Provozuji dnes psychiatrickou ordinaci v budově bývalých městských jeslí, kterou jsem koupil a přestavěl. Snad se mi podařilo na zhruba 90 m2 vytvořit pro pacienty důstojné a příjemné prostředí. Snažím se zde vytvořit atmosféru, která by se co nejvíce blížila civilnímu, domácímu prostředí. Spolupracuji s psychology, mohu zajistit konzultaci sexuologem. Po změně vedení psychiatrického lůžkového zařízení v Žamberku rád a bez obav využívám jeho služeb, když je třeba - ale i tak spíše vyjímečně.
Od ledna roku 2006 mi v ordinaci jako spolupracující osoba pomáhá manželka, která opustila své místo účetní v Domově důchodců a pomůže mi se stále narůstající administrativou, kterou s sebou bohužel provoz lékařské praxe nutně nese. 

 Provozoval jsem ordinaci v Králíkách, kde jsem po dosažení důchodového věku po 20 letech k 1.10.2013 skončil.

 Mimo tato místa pravidelně zajišťuji psychiatrickou konsiliární péči v Domovech důchodců v Červené Vodě a ve Sloupnici, na vyžádání v Chocni a v Naději ve Vysokém Mýtě. Pravidelně také dojíždím do Domova Pod hradem v Žampachu, který je sociálním  zařízením pro mentálně defektní převážně chlapce a muže. 

V celém minulém období, které bylo ze strany zdravotních pojišťoven poznamenáno regulacemi, jsem se nikdy neuchýlil k tomu, abych prodlužoval nadměrně objednací doby. Má ordinace byla a dosud je otevřena každému, kdo o péči požádá, potřebuje ji a je ochoten spolupracovat. Pokud mi to tělesné a duševní zdraví dovolí, chtěl bych v tomto trendu ještě pár let pokračovat.